Thema's

Vakbeurs Mobiliteit focust op alle onderdelen van mobiliteit: van vertrekpunt tot eindbestemming, en alles wat je daar tussenin ervaart. De volgende thema's spelen hierbij een sleutelrol.

Bereikbaarheid

In een toegankelijke gemeente heeft iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang tot de infrastructuur, gebouwen en openbare ruimte. De Belgische infrastructuur kampt nog met overvolle snelwegen, parkeertekorten en andere mobiliteitsproblemen. De middelen om dit te verhelpen zijn er al, maar moeten nog op slimme wijze worden geïntegreerd in onze bestaande infrastructuur.

Leefbaarheid

Iedere gemeente staat voor de uitdaging om leefbaarheid en toegankelijkheid in balans te houden. Inwoners moeten genoeg voorzieningen hebben om zich gemakkelijk te kunnen verplaatsen, maar mogen tegelijkertijd niet gehinderd worden door de infrastructuur die hiervoor nodig is. Denk hierbij aan het beheren en redigeren van autoverkeer, en het bevorderen van openbaar vervoer en voet- en fietsverkeer.

Duurzaamheid

Duurzame mobiliteit kan op talloze manieren worden ingevuld. Elektrisch rijden wordt niet alleen gangbaarder, maar zal in de nabije toekomst de standaard zijn. Reizen per fiets, openbaar vervoer of te voet wordt steeds aantrekkelijker door smart technologie. Bovendien wordt wetgeving omtrent uitstoot, luchtkwaliteit en milieuzones steeds verder aangescherpt, en is circulair bouwen een concept waar iedere gemeente naar streeft.

Veiligheid

Ondanks technologische ontwikkelingen en nieuwe maatregelen van de overheid, is het aantal verkeersdoden in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Ook zijn er zorgen met betrekking tot privacy en het toenemende gebruik van data. Hoe zorgen we ervoor dat verkeersdeelnemers niet alleen veilig zijn maar zich ook veilig voelen? Het veranderende mobiliteitslandschap roept op dit gebied veel vragen op, maar biedt tegelijkertijd ook talloze oplossingen.

Gedrag

De mobiliteitssector kampt met interessante vraagstukken en uitdagingen. Een essentiële factor in het beantwoorden en invullen hiervan is het gedrag van de eindgebruiker. Een geslaagd concept gaat namelijk verder dan een goed idee op zichzelf. Wanneer een concept daadwerkelijk draagvlak heeft bij de bevolking kan de mobiliteit pas écht verbeteren.

  • Stay Safe & Go Easy

    Veilig naar een fysieke vakbeurs!

  • Stay Safe & Go Easy

    Ontmoet elkaar weer in levenden lijve!

  • Stay Safe & Go Easy

    De oplossing voor een 1,5 meter vakbeurs!

x

Zelfde dag, zelfde locatie: